STAIKA rychnovská realitní kancelář, v.o.s. je nejdéle působící realitní kanceláří na místním trhu nemovitostmi. Počátky naší realitní kanceláře sahají do roku 1990, kdy se „STAIKA“ stala první oficiální realitní kanceláří v Rychnově nad Kněžnou.Po celou dobu naší existence působíme v regionu Orlických hor a podhůří, zejména v okrese Rychnov nad Kněžnou. Zprostředkovali jsme stovky realitních obchodů, mnoha klientům jsme úspěšně pomohli s prodejem jejich nemovitosti, mnoha klientům jsme pomohli nalézt nový domov, mnoha klientům jsme pomohli vyřešit jejich majetkové problémy.

V roce 1993 byla založena veřejná obchodní společnost, jejímiž společníky se stali Ing. Jiří Zatloukal a Ing. Miroslav Dolek. Od samých počátků jsme členy Asociace realitních kanceláří České republiky (ARK ČR). Naše realitní kancelář stála v roce 1993 u zrodu první sítě spolupracujících realitních kanceláří v regionu – „Orlické realitní burzy“. Ta byla v letech 1997–1998 rozšířena a přejmenována na „Reality východních Čech“ (RVČ).

V současném období má naše realitní kancelář tři makléře, kteří jsou schopni poskytnout našim klientům komplexní služby na trhu nemovitostmi. Nejčastější naší činností je zprostředkování prodeje nebo pronájmu nemovitosti. V rámci našich služeb zajišťujeme pro prodávající i kupující komplexní služby - obstarání právních služeb a úschovy kupní ceny, kontakt s katastrálním úřadem a peněžními ústavy, konzultace s finančním poradcem, obstarání geometrických plánů, znaleckých posudků, obstarání PENB atd.

Naše realitní kancelář je certifikovanou kanceláří od ARK ČR a jsme pojištěni proti škodám způsobeným z výkonu svého povolání.

 

 

Etický kodex

Etický kodex realitního makléře člena Asociace realitních kanceláří České republiky

Motto: „Cokoliv, co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim"


1. Realitní makléř jedná při své činnosti vždy s odbornou péčí, čestně, v souladu s dobrými mravy, stanovami Asociace realitních kanceláří České republiky a platnými právními normami České republiky.

2. Realitní makléř svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.

3. Realitní makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.

4. Realitní makléř nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.

5. Realitní makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení. Povinnosti mlčenlivosti založené tímto etickým kodexem může realitního makléře zprostit orgán asociace pro účely řízení zahájeného před tímto orgánem dle stanov Asociace realitních kanceláří České republiky.

6. Realitní makléř spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.

7. Realitní makléř nerealizuje obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny (osob blízkých), či vlastní firmy, pokud s touto skutečností klienta neseznámí.

8. Realitní makléř jedná vždy ve prospěch firmy, kterou reprezentuje.

9. Realitní makléř svým vystupováním vždy reprezentuje firmu, Asociaci realitních kanceláří České republiky, a tím i svoji osobnost.

10. Realitní makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.

 

 

 

 

 

this is often with handy and complex attributes hellvape dead rabbit v3 rda for sale in usa always strengthen superb watchmaking practice.imitaiton parmigiani fleurier kalpa watches rolex has been providing customized services to customers.