Pro naše klienty zajišťujeme komplexní služby:

- Zprostředkování obchodů nemovitostmi: prodej, pronájem nebo koupě či nájem
- Kompletní právní servis: kupní a nájemní smlouvy, úschova kupní ceny
- Provize za zprostředkování od 3 do 5% z dosažené prodejní ceny
- Zdokumentování nemovitosti a její prezentace, prohlídky se zájemci
- Nabídka nemovitostí na nejvýznamnějších realitních internetových serverech
- Inzerce nabídek v regionu (vývěsky, místní tisk, zasílání zájemcům v databázi)
- Poradenská činnost: tržní ocenění pro prodej, finanční poradenství při koupi
- Zařazení do databáze zájemců o nemovitost
- Zajištění znaleckých posudků a daňových přiznání daně z nabytí nemovitostech věcí
- Obstarání geometrických plánů
- Obstarání průkazů energetické náročnosti budovy (PENB)
- a další služby dle dohody a potřeby

 

Ceník služeb

Některé podvodné realitky nebo skrytí makléři nabízejí svoji činnost zadarmo, bez provize anebo „bez realitky“. To vše je ale lež. Každá práce má být odměněna a nejlépe tím, kdo si ji objedná resp. ve prospěch kterého je práce odvedena.

Služby poskytované naší realitní kanceláří účtujeme po dohodě s klientem. Ceny vycházejí z těchto zásad:

 

I. Provize za zprostředkování prodeje nebo pronájmu:

Provize za zprostředkování prodeje je stanovena dohodou ve výši od 3,0 do 5,0% z dosažené kupní ceny + DPH v zákonné výši.

Provize za zprostředkování pronájmu je stanovena dohodou a je zpravidla ve výši jednoho měsíčního nájemného + DPH v zákonné výši

Minimální sazba za jednotlivý obchodní případ je 5.000,- Kč.

O konkrétní výši provize rozhodne makléř s ohledem na charakter obchodního případu při uzavírání zprostředkovatelské smlouvy. Výše provize je sjednána se zadavatelem služby, po dohodě může být účtována přímo kupujícímu; v případě pronájmu hradí provizi pronajímatel nebo nájemce.

 

Provize obsahuje:

Cenu za potřebné zdokumentování nemovitosti, nabídkovou činnost zprostředkovatele, inzerci na vývěskách, v inzertních tištěných médiích, presentace na vlastních internetových stránkách a realitních internetových portálech, vstupní jednání se zájemci o nabídku, prohlídky nemovitosti se zájemci o koupi a další činnost potřebná k úspěšné realizaci obchodního případu.

 

Provize neobsahuje:

Správní poplatky a další vedlejší náklady spojené s obstaráním a ověřením dokladů (např. výpis z katastru nemovitostí, snímky z katastrálních map, vypracování geometrických plánů, znaleckých posudků, ověření podpisů a nabývacích titulů atp.). Dále pak provize neobsahuje náklady na právní pomoc a obstarání potřebných smluv (kupní nebo nájemní smlouva, dohoda o úhradě kupní ceny a dalších podmínkách prodeje či pronájmu, smlouva o budoucí smlouvě atp.), které jsou vypracovány s ohledem na konkrétní požadavky zúčastněných stran. 

 

II. Hodinová sazba:

Je využívána jen po předchozí dohodě s objednatelem na obstarání věcí např. na katastrálním úřadě, v bankách a pojišťovnách, pro jednání s úřady a institucemi atp.

Hodinová sazba je stanovena ve výši 500,-Kč (hodinovou sazbu lze účtovat i po započatých čtvrthodinách).

K hodinové sazbě jsou připočítávány náklady spojené s poskytnutím nebo obstaráním služby, např. poplatky za povolení vkladu do katastru nemovitostí, poplatky za ověření listin a podpisů, náklady na obstarání dokladů nebo listin, náklady na právní nebo notářské služby, náklady na cestovné a jiné související výdaje.

 

K výše uvedeným cenám bude účtována DPH ve výši 21%.

 

STAIKA rychnovská realitní kancelář, v.o.s.,
DIČ: CZ48155900

Palackého ul. 696, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel: +420 494 535 454, mobil: +420 603 140 014

e-mail: obchod@staika.cz

top 10 replica watch sites usa to develop a surprisingly cutting edge high-level superior important features take a look at.who sells the best replicawatchesforsale.re to square the modern world which has an opened thought process.