Prodej pozemkové parcely v Kostelci nad Orlicí

Prodej pozemkové parcely ÚP označené jako OX-Občanské vybavení se specifickým využitím. Hlavní využití - pro činnosti, děje a zařízení související s občanským vybavením specifického charakteru.
Přípustné využití:
-pozemky staveb a zřízení pro specifickou občanskou vybavenost - zařízení pro vědu a výzkum
-pozemky veřejného občanského vybavení
-pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství
-sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, izolační
Nepřípustné využití:
- činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávajíc druhotně
Podmíněně přípustné využití:
-bydlení za podmínky, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, správce, nebo majitele zařízení smí být v těchto plochách umístěno pouze v případě, že budou v chráněné venkovním prostoru takových staveb dodrženy hygienické limity hluku.
Podmínky prostorového uspořádání:
- výšková regulace zástavby: stabilizované území-max. 4 NP

300 Kč/m2
Č.zakázky: 853
Lokalita: Kostelec nad Orlicí
Město: Kostelec nad Orlicí
Typ objektu: Pozemky
Druh: komerční výstavba
Plocha: 10736 m2
Užitná plocha: -
Zastavěná plocha: -
Obytná plocha: -
Plocha pozemku: -