Jaké postihy hrozí, když kupující nebo prodávající odstoupí od podpisu kupní smlouvy?

Nejinak je tomu v případě prodeje či pronájmu nemovitostí. V našem právním řádu platí zásada svobody smluvních stran uzavřít spolu smlouvu, rozhodnout o jejím obsahu a stanovit přesné podmínky plnění. Existují však určité meze, které by neměly být překročeny. A ty platí i před konkrétním uzavřením jakékoli smlouvy.

Celý článek na Realitním zpravodaji od realitymorava.cz

Na výpis novinek
fotografie